SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL
”DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII AMTEH INTERNATIONAL SRL PRIN MODERNIZAREA DOTARILOR NECESARE FABRICARII DE ECHIPAMENTE DE VENTILATIE SI FRIGORIFICE ”

Denumirea beneficiarului: AMTEH INTERNATIONAL SRL

Număr de referință: contract de finanțare nr.1945/05.02.2019, cod SMIS 115999

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

Data de începere a proiectului: 05.02.2019;

Data finalizării proiectului: 30.04.2021;

Valoarea totală a proiectului: 4.746.714,84 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 3.988.836,00 lei, iar finanțarea nerambursabilă 2.454.242,40 lei, unde 2.086.106,04 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR, și 368.136,36 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului (scopul proiectului): urmareste dezvoltarea unei companii puternice prin diversificarea produselor furnizate, ce va duce la eficientizarea activitatii si alocarii resurselor,consolidarea pozitiei pe piata interna si cresterea portofoliului de clienti.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Dezvoltarea de noi produse in urmatorii 2 ani, in vederea acoperirii unei game mai largi
de clienti prin achizitia de alte echipamente tehnologice performante;Optimizarea fluxului tehnologic si imbunatatirea produselor furnizate de societatea AMTEH INTERNATIONAL SRL prin achizitionarea de echipamente de ultima generatie sirespectiv retehnologizarea echipamentelor existente pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului;Cresterea competitivitatii economice a societatii de la minim un an de la punerea in functiune a echipamentelor achizitionate, prin cresterea cifrei de afaceri cu peste 20%; Dimensionarea optima a personalului angajat pentru a raspunde prompt solicitarilor si expectantelor clientilor si cresterea productivitatii muncii prin angajarea a 3 noi
persoane; Atragerea si fidelizarea unor noi clienti, ceea ce presupune cresterea veniturilor, a cifrei
de afaceri dupa implementarea investitiei, in minim 2 ani;Dezvoltarea potentialului economic al regiunii in urma dezvoltarii activitatii si cresterea

Rezultatele proiectului:
Rezultatul 1
1 Proiect aprobat și implementat în conformitate cu cerințele POR 2014-2020
Rezultatul 2
cresterea contributiei la cifra de afaceri a mediului de afaceri din domeniul activitatii societatii
– cresterea bugetului local prin taxele pe care le va plati catre stat beneficiarul
– dezvoltarea activitatii societatii
– angajarea de persoane (o persoana dintr‐o categorie defavorizata), reducand rata somajului si crescand rata de incluziunea sociala.
Locul de implementare al proiectului: Municipiul Alexandria, Strada Dunarii, nr. 372, judetul Teleorman.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro/